siggebohyttans_bergsmansagard
Copyright Länsstyrelsen i Örebro

Siggebohyttans bergsmansgård

Siggebohyttans bergsmansgård, från slutet av 1700-talet, ligger på en höjd mellan Lindesberg och Nora. Bergsmansgården är storslagen men inte alldeles vanlig. Mangårdsbyggnaden har en lång loftgång som med sina 38m räknas till en av de längsta i landet. Hyttan låg ca 200 m nordväst om bergsmansgården och är skriftligt belagd sedan 1538 men kan vara äldre. Siggebohyttans bergsmansgård uppfördes i slutet av 1700-talet av den förmögne bergsmannen Anders Olsson. Tack vare sin förmögenhet blev gården mycket större än övriga bergsmansgårdar i området. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad, en loftbod, ett stall, en bagarstuga/drängstuga, en loge och en smedja. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Örebro och på deras hemsida finns mer information.