orebro_jarnvagsstation
Copyright Länsstyrelsen i Örebro.

Örebro Järnvägsstation

Stationsbyggnaden vid Örebro central uppfördes samtidigt med järnvägen Hallsberg – Örebro och invigdes 1862. Den är en av de många stationshus i landet som ritats av arkitekten A W Edelsvärd som under åren 1855-1895 var Statens järnvägars chefsarkitekt.Stationshuset är utvändigt relativt välbevarat, men visar också prov på senare tiders ombyggnader som speglar järnvägstrafikens utveckling i Örebro och i hela landet. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Örebro och på deras hemsida finns mer information.