loa_hytta_kvarn_och_sag
Copyright Länsstyrelsen i Örebro

Löa hytta, såg och kvarn

Löa ligger vid sundet mellan Sörsjön och Norrsjön. Här har järnframställning pågått sedan 1400-talet. Hyttan var i drift fram till 1907. Masugnen ägdes och underhölls samfällt. Själva ”tändningen”, påblåsningen, av hyttan gjordes gemensamt, medan smältningen av den egna malmen sköttes enskilt. Unikt för Löa hytta är att hyttlaget aldrig har upplösts, många Löabor är fortfarande delägare i hyttan. Här finns även en välbevarad såg och kvarn. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Örebro och på deras hemsida finns mer information.