kumla_jarnvagsstation
Copyright Länsstyrelsen i Örebro län

Kumla järnvägsstation

Järnvägsstationen i Kumla från 1900 har en ovanlig utformning. Den ritades av Folke Zettervall, mannen som efterträdde SJ:s chefsarkitekt Edelsvärd. Byggnaden byggdes i kalksten från Yxhult och de råhuggna stenytorna för tanken till medeltidens arkitektur. Byggnaden är starkt inspirerad av den amerikanske arkitekten Henry Hobson Richardssons arkitektur. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Örebros hemsida och där finns mer information.