kruthuset_i_dalkarlsberg
Copyright Länsstyrelsen i Örebro

Kruthuset i Dalkarlsberg

Kruthuset i Dalkarlsberg är idag ett ensamt minne från den tid då bergsbruket var byns livsnerv. Huset ligger idag centralt i byn men när det byggdes 1814, låg det på grund av säkerhetsrisken avsides. Det byggdes nämligen för att rymma krut för hela Nora bergslag med angränsande bergslager. Krut användes som sprängmedel i Dalkarlsbergs gruvor från mitten av 1700-talet fram till slutet av 1800-talet, då det ersattes av dynamiten. Kruthuset byggdes med 1,25 meter tjocka väggar i sten för att kunna stå emot en explosion. Det pyramidformade taket byggdes i trä för att lätt kunna lyfta vid en explosion och styra explosionskraften uppåt i stället för åt sidorna. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Örebro och på deras hemsida finns mer information.