Hallsberg_ Järnvägsstationen
Hallsbergs järnvägsstation. Foto: Fallet 2011, Wikimedia commons.

Hallsbergs Järnvägsstation

I samband med att Västra stambanan drogs fram på 1860-talet växte järnvägssamhället Hallsberg fram. Genom anslutningar till Örebro, Motala och Mjölby blev Hallsberg redan från början en järnvägsknutpunkt. Samhället blev snart en järnvägsknutpunkt. Stationsbyggnaden i Hallsberg från 1886 ritades liksom de flesta av Sveriges stationshus av arkitekten A W Edelsvärd, Statens järnvägars chefsarkitekt 1855-1895. Nuvarande restaurangbyggnaden byggdes som järnvägshotell 1864 och är den äldsta byggnaden i stationsområdet. De tre byggnaderna som ingår i byggnadsminnesområdet är byggda under en tidsrymd av drygt femtio år och utgör ett sammanhållet och välbevarat exempel på en tidig stationsmiljö. Mer information hittar du på Länsstyrelsen i Örebros hemsida.