Gyttorp IMG_9174
Gyttorps centrum. Foto: Jan af Geijerstam 2010.

Gyttorps centrum

Samhället Gyttorp formades under 1800-talet i samband med att ett krutbruk anlades på platsen. Under första världskriget slogs Gyttorps Sprängämnesfabrik samman med Nitroglycerin AB och produktionen koncentrerades till Gyttorp. Bebyggelsen i Gyttorp centrum är tjänstebostäder som Nitroglycerin AB lät uppföra för bolagets anställda mellan 1949 och 1961. Som arkitekt anlitade bolaget Ralph Erskine (1914-2005), som flyttat från England till Sverige 1939. Gyttorps centrum hör till en typ av samhällsbildningar som kompletterar och förnyar i anslutning till äldre industrier och bruk. Det är ett komplett bostadsområde med en blandning av radhus och flerfamiljshus jämte butiker och annan service samt en skola. Gyttorps centrum speglar en tid efter andra världskriget som präglas av stark optimism och framtidstro.