gruvsmedjan_i_dalkarlsberg
Copyright Länsstyrelsen i Örebro

Gruvsmedjan i Dalkarlsberg

Gruvsmedjan är en av få rester efter den verksamhet som varit byns livsnerv sedan medeltiden – gruvbrytningen. Dalkarlsbergs gruvor hör till de äldsta i landet och brytningen pågick ända fram till år 1948. Gruvsmedjan i Dalkarlsberg byggdes under åren 1828-1832 och här tillverkades och reparerades alla de verktyg som behövdes inom gruvbrytningen. Smedjebyggnaden innehåller tre rum; smedjan, borrkammaren och snickeriverkstaden. Den är välbevarad för sin ålder och invändigt finns fortfarande den stora ässjan kvar, liksom en del mekaniska delar för kraftöverföring. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Örebro och på deras hemsida finns mer information.