Granbergsdals_hytta_2 Dicksson

Granbergsdalshytta

Granbergsdals hytta är ett välbevarat och representativt exempel på den typ av hyttanläggningar som utgjorde stommen i länets järnframställning under perioden från 1600-talet fram till 1800-talets slut. Hyttan fick sitt nuvarande utseende 1907. Efter 1910 drevs den som industrihytta av det närbelägna Karlsdals bruk. Hela anläggningen var i drift fram till 1925. I länet har sedan medeltiden funnits omkring 300 hyttor. Idag finns endast ett fåtal hyttanläggningar bevarade. På Länsstyrelsen i Örebros hemsida finns mer information.