Sikfors gamla kraftverk

Vattenkraften i Sikforsen har nyttjats under lång tid och redan på 1600-talet drevs här en grovbladig såg. Men framförallt har den kilometerlånga forsen nyttjats för sitt rika fiske. När fiskefångsterna minskade i början av 1900-talet, sålde byamännen fallrättigheterna i forsen år 1907. Ett år senare bildades Sikfors Kraftaktiebolag i Stockholm och 1911-12 byggdes kraftstationen.