Rödkallen
Rödkallens fyr 2004. Foto: Marusroos, wikimedia commons, CC BY.

Rödkallens fyr och fyrvaktarbostad

Rödkallen liggeri det yttersta havsbandet i mellersta delen av Norrbottens skärgård. Ön var först fyrstation och blev lotsstation i början av 1800-talet. Ett kapell byggdes år 1760, som även fungerade som sjömärke. Fyren och bostadshuset byggdes 1872. Huset har två lägenheter. På gården finns en bod av skiffersten. Fyren är en järnkonstruktion av s. k. Heidenstamtyp, stagade järnrör med fyren längst upp. Förutom fyren och bostaden finns ytterligare tre välbevarade hus på ön.