porjus_kraftstation
Copyright Norbottens Länsstyrelses hemsida

Porjus kraftstation

År 1910 beslutade riksdagen att placera ett vattenkraftverk vid utloppet av Porjusselet i Stora Luleälven. Kraftstationen, som är ritad av Erik Josephsson, stod klar 1915 och var då världens första storkraftverk norr om polcirkeln. En stor del av kraftstationen återfinns 50 meter under jord; maskinhallen, som mäter hela 8470 kubikmeter! Porjus kraftstation utgör en betydelsefull del av Norrbottens teknologiska megasystem - ett av Sveriges tolv viktigaste industriminnen. Bilden är från Norrbottens Länsstyrelses hemsida. Porjus kraftstation utsågs av Svenska industriminnesföreningen till "Årets industriminne 2009". Läs mer om kraftstationen och utnämningen här.