Pessinajokk banvaktsstuga
Pessinajokk banvaktsstuga. Foto: Länsstyrelsen Norrbottens län 2001.

Pessinajokk banvaktsstuga

Banvaktsstugan i Pessinajokk (byggd 1898) är del av Malmbanan. Stationerna och banvaktsstugorna tillkom i huvudsak under banans uppbyggnad 1898–1902. Bebyggelsen utformades enligt typritningar av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall.