Nils Johan Larssons dalplats

Nils Johan Larssons dalplats är en typisk skogsarbetarmiljö från tidigt 1900-tal. Miljön berättar om människors livsvillkor och arbete vid den tid då skogens resurser var grunden för överlevnad bland inlandets befolkning. I byggnadsminnet ingår bostadskojan, stallet, spånhyveln och tjärdalen.