Malören showFoto.raa
Malören. Foto: Jan Norrman 1994, Riksantikvarieämbetet.

Malörens fyrplats

Malören ligger i det yttersta havsbandet i Kalix skärgård. Ön har alltid nyttjats av fiskare; bouppteckningar från 1700-talet efter borgare i Torneå nämner ofta fiskestugor på Malören. Även från andra trakter kom fiskare hit, bland annat från finska Österbotten. Ett kapell invigdes på ön 1770 och blev ett  inseglingsmärke för sjöfolket. På 1800-talet stationerades de första kronolotsarna på Malören. Fyrtornet byggdes under sommaren 1851. 1891 byggdes en ny fyr på Malören och den äldre tjänstgjorde som sjömärke tills den 1910 försågs med AGA-ljus och åter togs i bruk som fyrtorn. Fyren är fortfarande i funktion. På Malören finns idag totalt 14 fiskestugor med fiskebodar, kapellet, sjöfartsverkets maskinhus, marinens äldre fyrpersonalbostad samt en murad iskällare.