Kiruna stadshus showFoto.raa
Kiruna stadshus. Foto: Jan Eve Olsson 1998, Riksantikvarieämbetet.

Kiruna stadshus

Kiruna stadshus, ritat av Artur von Schmalensee, är ett av de viktigaste exemplen på 1960-talets offentliga byggande.
Kiruna stadshus byggdes vid en tid som präglades av framtidstro och självtillit. Huset blev ett påkostad bygge i en blomstrande stad, i ett blomstrande land och kan därför ses som en exponent för Sveriges högkonjunktur. Stadshuset har sedan tillkomsten fungerat som en nyckelbyggnad för Kirunas invånare. Arkitektens intention var att genom den fysiska strukturen uppmuntra ett demokratiskt förhållningssätt mellan tjänstemän och allmänhet. Byggnaden omtalas ofta som "Kirunas vardagsrum" och på det stora inomhustorget har många viktiga sammankomster, inte minst stormötena under gruvstrejken 1969, ägt rum. Stadshuset är akut idag hotat och kan inte stå kvar där det nu står på grund av gruvans expansion. Byggnadsminnesmärkningen kvarstår dock, men är ändrat. Det kan nu monteras ned och delar återanvändas.