Kiruna central showFoto.raa
Kiruna central. Foto: Jan Eve Olsson 1998, Riksantikvarieämbtet.

Kiruna järnvässtation

Kiruna stationshus byggdes 1915 och ritades av Folke Zettervall.