Karlshälls massamagasin, Tyskmagasinen_2
Karlshälls massamagasin. Foto: Tortap Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Karlshälls massamagasin

I Karlsvik och näraliggande Karlshäll fanns sågverk (1874 till ca 1900), järnverk (1906-1925), Norrbottens första fabrik för framställning av pappersmassa (1912-1962) och samhälle med bl. a. arbetarbostäder. Massamagasinen är de enda byggnader som återstår av massafabriken. Under andra världskriget låg verksamheten vid massafabriken nere och magasinen uppläts som förråd till den tyska krigsmakten. Hit kom tyska fartyg för att lasta och lossa materiel som skulle användas i striderna mot Sovjetunionen samt för trupperna i Norge. Magasinen kallas sedan dess även för "tyskmagasinen". De är några av Sveriges största träbyggnader och är mycket välbevarade.