Lundbohmsgården showFoto.raa
Hjalmar Lundbohmsgården. Foto: Jan Eve Olsson 1998, Riksantikvarieämbetet.

Hjalmar Lundbohmsgården

Hjalmar Lundbohmsgården var en av Kirunas första byggnader och därmed en del av Kirunas äldsta byggnads- och arkitekturhistoria.  Hjalmar Lundbohm (1855-1926) gjorde sin första resa till Lappland som statsgeolog. När den svenska riksdagen och det norska stortinget 1898 beslutade att Malmbanan skulle förlängas från Gällivare till Narvik fick Lundbohm anställning som disponent hos Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) i Kiruna. Han levde och verkade på Lundbohmsgården från slutet av 1800-talet till 1920 då han lämnade Kiruna.