Haparanda_railway_station
Haparanda station. Foto: TeVe 2006, wikimedia commons, CC BY.

Haparanda stationshus

Haparanda stationshus är uppfört 1917 och ritat av Folke Zettervall för den då nybyggda statsbanelinjen till Haparanda.
Monumentaliteten är ett uttryck för de stora förväntningar man då hade på utvecklingen av handel och samfärdsel över gränsen till dåvarande Ryssland.