938px-Gamla_hamnkranen,_Luleå
Gamla hamnkranen i Luleå. Foto: Dag Lindgren 2010, wikimedia commons, CC BY.

Gamla hamnkranen

Flytten av Luleå hamn från den norra till den södra delen av stadsön inleddes kring sekelskiftet 1900. Järnvägsspår drogs fram till Södra hamnen 1901 och 1904 stod Södra Långkajen och Hamnpiren färdiga. Den s.k. Djuphamnen/kajen byggdes i början av 1940-talet och två hamnkranar uppfördes på platsen 1950. På 1980-talet demonterades den ena av de två hamnkranarna. Den andra är skyddad som byggnadsminne.