1024px-Bodens_järnvägsstation_N°_21300000014945
Boden central. Foto: Mirej 2009, wikimedia commons, CC BY.

Bodens järnvägsstation

Stationshuset i Boden, ritat av Folke Zettervall under Adolf Edelsvärds ledning, stod klart till invigningen av stambanan 1894. Liksom många andra stationshus byggda på 1890-talet uppfördes det med fornnordiska motiv. År 1917 och 1925 byggdes huset ut med två sidoflyglar.