Abisko östra showFoto-1.raa
Abisko station. Foto: Bengt A Lundberg 2000, Riksantikveriämbetet.

Abisko östra station

Övergången från ångdrift till elektricitet på järnvägarna i Sverige medförde att en helt ny typ av husbyggnader, s.k. transformator- och omformarestationer måste uppföras. Vid Abisko östra ligger stationshus och transformatorstation i en enda byggnad. Sådana hus uppfördes i Abisko, Vassijaure och Torneträsk. Stationens arkitekt var Folke Zettervall,  chefsarkitekt vid Statens Järnvägar.