IMG_1125
Ryssby garveri. Foto: Bilden är lånad från www.ryssbygarveri.se.

Ryssby garveri

Verksamheten startade 1861 i en lada som flyttats från Långhult och som varit färgeri. Ladan återuppfördes vid Ryssbyåns strand.
I början av 1900-talet byggdes garveribyggnaden till för att rymma såväl tillverkning av träskor, stövlar, skor som sadelmakeri och läderaffär.