Ordenshuset Asa-Thor

Logen 4288 Asa-Thor av IOGT bildades år 1911. Föreningens ordenshus är beläget på ett område som var marknadsplats 1757-1919. År 1925 tog orden över den "finka" som användes vid dessa marknader. 1932 tillkom en vinkelställd tillbyggnad.
Ordenshuset i Asa ligger lite för sig själv, med den smala grusvägen på ena sidan och skogsbrynet på den andra. Tomten är avgränsad med huggna stenstolpar och nät. Nära vägen står en minnesten som minner om när Kristina Nilsson sjöng på marknaderna. Invid ordenshuset ligger en utomhusscen.