Norrhults folkets hus

Byggnadsföreningen Folkets hus och park i Norrhult bildades 1908 och de största andelsägarna var Nykterhetslogen 603 Enighet av Verdandi och fackföreningen vid Rosdala glasbruk. Ett första Folkets hus byggdes 1909, men en ny samlingslokal stod färdig 1936. I byggnaden fanns teatersalong, danssalong, en mindre samlingssal, bibliotek, kök och vaktmästarbostad. Byggnaden ligger i Folkets park och den kan öppnas ut mot parken.