Logehuset i Drev

Loge 3169 Vårblomman av IOGT bildades 1903. 1912 köpte logen en tomt där medlemmarna byggde ett ordenshus. Logehuset, som stod färdigt 1914, hyrdes också ut till socialdemokratiska ungdomsklubben i Böksholm, vars medlemsskara i hög utsträckning var densamma som logens. Under 1920-talet samlades man in medel för att måla logehusets interiört, vilket gjordes 1928. Huset är i en våning med en stor samlingssal, ett mindre rum med bibliotek, ett kök och en förstuga.