Huseby_Bruk
Huseby bruk med mekaniska verkstaden, masugnen och gjuteriet. Helge å i förgrunden. Foto: Gardens.se 2005, Wikimedia commons, CC BY.

Huseby bruk

En gård i Huseby omtalas första gången 1419 och i Hassla strax norr om Huseby är en kvarn känd sedan 1300-talet. Här kan järnhantering tidigt ha ägt rum. Det första tackjärnet blåstes vid Huseby 1629 och under 1800-talets förra hälft växte bruksrörelsen. 1930 blåstes masugnen ner. Huseby ärvdes 1934 av fröken Florence Stephens (1881-1979), som 1978 testamenterade godset till staten. Byggnadsminnet omfattar 27 byggnader, flertalet uppförda under 1800-talet, bl.a. snickerifabrik, hyvleri, smedja med hjulhus, mekanisk verkstad, gjuteri med masugn, växthus, slakthus, ladugård och svinhus.