Åryd-_rostugn_och_masugn
Åryd. Rostugn och masugn. Foto: Wikipedia commons, Pieter Kuiper 2010.

Åryds bruk

Åryds bruk grundades på 1640-talet av holländaren Arnold de Rees. Tillverkningen utgjordes bl.a. av grytor, spadar, järnspett, hästskor m.m. Här fanns gott om järnmalm i sjöar och myrar, god tillgång till vattenkraft och trakten var rik på skog. 1690 bestod bruksanläggningen av en gammal masugn, en stor hammare, en liten stampkvarn till att stöta järnslagg, en hjulkvarn, en kniphammare och en sågkvarn. Åryds storhetstid som järnbruk inträffade under senare hälften av 1700-talet och förra hälften av 1800-talet. Bruket var verksamt till slutet av 1870-talet, då konkurrensen blev för hård. Hammarsmidet bedrevs fram till 1885. Åryds bruk blev byggnadsminne 1997. Mer information hittar du på Länsstyrelsen Kronobergs hemsida.