alvesta:station
Copyright Länsstyrelsen i Kronoberg

Alvesta station

Alvesta station ligger utmed den 1863 invigda södra stambanan och stationshuset uppfördes mellan 1907 och 1909. Byggnaden är uppförd i jugendstil och ritad av Folke Zettervall. Särskilt tidstypiska är bågformerna i fönster och dörröppningar, vänthallens rutiga klinkergolv samt kombinationen av tegel, puts och natursten. På stationsområdet finns även lokstallar, ekonomibyggnader och lastkajer. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Kronobergs län och på deras hemsida hittar du mer information.