1024px-Virserums_stationshus
Stationshuset i Virserum. Foto: Rasmus 28 2013, wikimedia commons, CC BY.

Virserums järnvägsstation

Sträckan Hultsfred-Virserum är 29,4 kilometer lång och den senast uppförda delsträckan av den ursprungliga smalspårsjärnvägen Västervik-Växjö. Den invigdes 1922 och är den enda delsträckan längs det kvarvarande smalspårets sträckning som har samtliga stationshus och banvaktarstugor i behåll, flertalet dessutom mycket välbevarade och tidstypiska. I stationshuset i Virserum har Föreningen smalspåret sin lokal.

Smalspårjärnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik började byggas 1877. När SJ lade ned trafiken 1984-85 hade banan överlevt övriga smalspårsbanor med nästan femton år. 1987 återupptog ett privat bolag persontrafiken, men gick i konkurs 1992. Tack vare ett starkt ideellt engagemang har större delen av den forna banan nu räddats. Som helhet omfattas järnvägen av fyra beslut om byggnadsminnesmärkning av bansträckningar (totalt drygt 10 mil) och fyra beslut som speciellt rör stationsbyggnader och ett som rör en banvaktarstuga och deras närmaste omgivningar. Underhåll, turisttrafik och andra aktiviteter kring de delar av järnvägen som är räddade sköts för delen Hultsfred-Västervik av Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) och Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS) och för delen Hultsfred-Åseda av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik och Smalspåret i Hultsfred AB. Bandelen Virserum-Åseda är ännu inte byggnadsminnesmärkt och bandelen Åseda-Växjö, i Kronobergs län i sydväst, är riven.