1024px-Västervik_station
Västerviks station. Foto: Nils Öberg, wikimedia commons, CC BY.

Västerviks station

Stationshuset uppfördes 1879 efter ritningar av Adolf Melander. Huset utformades som en italiensk renässansvilla. Byggnadsminnet omfattar stationshus med två sidopaviljonger. I det stora stationshuset fanns stora kontorsutrymmen och tjänstebostäder.

Smalspårjärnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik började byggas 1877. När SJ lade ned trafiken 1984-85 hade banan överlevt övriga smalspårsbanor med nästan femton år. 1987 återupptog ett privat bolag persontrafiken, men gick i konkurs 1992. Tack vare ett starkt ideellt engagemang har större delen av den forna banan nu räddats. Som helhet omfattas järnvägen av fyra beslut om byggnadsminnesmärkning av bansträckningar (totalt drygt 10 mil) och fyra beslut som speciellt rör stationsbyggnader och ett som rör en banvaktarstuga och deras närmaste omgivningar. Underhåll, turisttrafik och andra aktiviteter kring de delar av järnvägen som är räddade sköts för delen Hultsfred-Västervik av Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) och Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS) och för delen Hultsfred-Åseda av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik och Smalspåret i Hultsfred AB. Bandelen Virserum-Åseda är ännu inte byggnadsminnesmärkt och bandelen Åseda-Växjö, i Kronobergs län i sydväst, är riven.