1024px-Vånevik_stenhuggarmuseum
Stenhuggarmuseet i Vånevik. Foto: Anchor2009, 2012, wikimedia commons, CC BY.

Stenvillan, Vånevik

Vånevik var en av de orter där man på 1860-talet började bryta, hugga och exportera den östsmåländska röda graniten. ”Stenvillan" byggdes 1877 som kontors- och bostadshus för de tyska ägarna i stenhuggarfirman Kessel & Röhl. Från början fanns en stor park med bassäng, tennisbana, fruktträdgård och utsiktsplats med lusthus. Byggnaden är uppförd i grovhuggen röd granit från Vånevik. Stenvillan är till sist ursprung nära kopplat till Vånevik stenhuggarmuseum, ett utomhusmuseum. Museiföreningen Hård Klang driver verksamheten.