TJF-FAS press05
Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik.

Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik

Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik är cirka 70 kilometer lång och landets längsta bevarade smalspår. Sträckan Jenny-Västervik ägs av Trafikverket och omfattas inte av byggnadsminnet. Övriga delar av banan har byggnadsminnesmärkts i etapper:

• Jenny-Verkebäck, cirka 7 km, 2004
• Verkebäck-Totebo, cirka 28 km, 1996
• Totebo-Hultsfred, cirka 29 km, 1999

Sträckan har många anläggningsdetaljer av intresse, exempelvis höga stödmurar av granit, djupa bergskärningar och höga bankar. Ett flertal bangårdar finns bevarade och även stationsbyggnader i Jenny, Verkebäck, Ankarsrum och Totebo. Två banvaktsstugor utmed banan är byggnadsminnesmärkta.

Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik


Järnvägssträckningen Växjö-Västervik består av två delar. Sträckorna Växjö-Hultsfred respektive Hultsfred-Västervik byggdes av olika bolag och förstatligades med åtta års mellanrum. De skilda historierna avspeglas bl.a. i byggnadernas karaktär. Banorna samtrafikerades under två kortare perioder, 1975-1984 och 1987-1992.
Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik började byggas 1877 av det privata bolaget Hultsfred-Westerviks Jernväg. 1924 gick man samman med närliggande bolag till Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnvägar. Bolaget förstatligades och blev en del av SJ 1949. När SJ lade ned persontrafiken 1984 hade banan, som då samtrafikerades med järnvägen Växjö-Hultsfred, överlevt SJ:s övriga smalspårsbanor med nästan femton år. Den sista godstrafiken försvann 1985. År 1987 återupptog ett privat bolag persontrafiken, men gick i konkurs 1992. Tack vare ett starkt ideellt engagemang har hela banan nu räddats. Som helhet omfattas järnvägen av tre beslut om byggnadsminnesmärkning av bansträckningar (totalt drygt 6 mil) och fyra beslut som speciellt rör stationsbyggnader och ett som rör en banvaktarstuga och deras närmaste omgivningar. Underhåll, tågtrafik och andra aktiviteter kring järnvägen sköts av Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) och Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS).
Karta smalspåret Västervik-Växjö

Tack till Björn Karlsson, Tjustbygdens Järnvägsförening, för faktagranskning.