1024px-Virserums_stationshus
Stationshuset i Virserum. Foto: Rasmus 28 2013, wikimedia commons, CC BY.

Smalspåret Hultsfred-Virserum

Sträckan Hultsfred-Virserum är drygt 29 km lång, och är den sist uppförda delsträckan av järnvägen Växjö-Åseda-Hultsfred. Den invigdes 1922 och har samtliga stationshus och banvaktsstugor i behåll. Stationshuset och godsmagasinet i Virserum är mycket välbevarade. Utmed denna del av järnvägen finns stora bergsskärningar och högt uppbyggda bankar. Denna del av järnvägen byggnadsminnesmärktes 2005.

Järnvägen Växjö-Åseda-Hultsfred öppnades i etapper 1895-1922. När SJ lade ned persontrafiken 1984 hade banan, som då samtrafikerades med järnvägen Hultsfred-Västervik, överlevt persontrafiken på SJ:s övriga smalspårsbanor med nästan femton år. 1987 återupptog ett privat bolag persontrafiken, men gick i konkurs 1992. Halva den ursprungliga banan finns bevarad. Verksamheten kring de delar av järnvägen som är räddade sköts av Föreningen och Smalspåret i Hultsfred AB. Järnvägssträckningen Växjö-Västervik består av två delar. Sträckorna Växjö-Hultsfred respektive Hultsfred-Västervik byggdes av olika bolag och förstatligades med åtta års mellanrum. De skilda historierna avspeglas bl.a. i byggnadernas karaktär. Banorna samtrafikerades under två kortare perioder, 1975-1984 och 1987-1992.
Bandelen Virserum-Åseda är ännu inte byggnadsminnesmärkt och bandelen Åseda-Växjö, i Kronobergs län i sydväst, är riven.

Karta smalspåret Västervik-Växjö

Tack till Björn Karlsson, Tjustbygdens Järnvägsförening, för faktagranskning.