Ösjöfors_handpappersbruk_2014c
Ösjöfors 2014. Foto: Holger Ellgaard, Wikimeda commons CC BY-SA 3.0

Ösjöfors handpappersbruk

Ösjöfors handpappersbruk grundades 1777 av bonden och trumslagaren Lars Dristig. Hans familj drev bruket till 1844 då familjen Bergholm tog över. 1926 lades driften ned och byggnaderna övertogs av Tekniska museet. Bruksbyggnaden från omkring 1850 brann ned 2005. Bruket var före branden Nordens äldsta bevarade handpappersbruk. Kvar finns mangårdsbyggnad från 1770-talet, magasin, ladugård, mjölnarstuga, smedja, samt svin- och hönshus.