Långe_Jan
Långe Jan. Foto: Wigulf 2005, wikimedia commons, CC BY.

Långe Jan

Fyrtornet med sina 42 meter är det näst högsta i Skandinavien och är ett av de äldsta fyrtornen i landet. Det uppfördes 1784-85 av arrendatorn på Ottenby kungsgård. Materialet togs delvis från det närbelägna fiskeläget Kyrkohamns kapell. Ursprungligen eldades fyren med stenkol, från 1822 i en täckt lanternin. 1844-45 byggdes fyren om till linsfyr. Fyren ingår i det 1970 bildade naturreservatet i Ottenby.