1024px-Långe_Erik_6
Långe Erik. Foto: David Castor 2011, wikimedia commons, CC BY.

Långe Erik

År 1844 beviljade regeringen medel för bygga fyrplats på Ölands norra udde, ett 27 meter högt, runt, vitputsat torn av kalksten med en linsapparat av tredje ordningen med tillhörande lanternin. Dessutom ingick ett bostadshus av timmer, ett uthus av sten samt två brunnar. Fyrplatsen anlades på Storgrundet under åren 1844-45 och fyren tändes hösten 1845. Fyren elektrifierades 1946 och automatiserades 1976.