exteriörsommar
Foto: Samuel Karlsson 2005.

Kyrkeby brännvinsbränneri

Kyrkeby brännvinsbränneri är ett komplett gårdsbränneri från 1800- och 1900-talen, med rötter i 1700-talet. Anläggningen härrör till största delen från senare delen av 1800-talet, när det byggdes ut till ett av landets största landsbygdsbrännerier. Till anläggningen hör bränneribyggnaderna med komplett maskinell utrustning, mangårdsbyggnaden med glasveranda, flyglar, park och trädgård, arbetarbostäderna, samt det s k ämbetshuset från 1700-talets slut. År 1988 skänkte de sista ägarna, bröderna Skårin, sitt bryggeri till Vissefjärda Hembygdsförening. Bränneriet byggnadsminnesförklarades år 2000 och utnämndes till Årets industriminne 2002.