633px-Kapelludden_-_lighthouse_and_swift
Kapelluddens fyr 2005. Foto: Alex Nordström, wikimedia commons, CC BY.

Kapelluddens fyr

Fyrplatsen anlades åren 1871-1872 efter ritningar av A.T. Gellerstedt. Fyrtornet är av s.k. ”Heidenstam-typ”, ett öppet pelartorn av järn, 32 meter högt och med lanternin. Fyren tillverkades vid Helsingborgs mekaniska verkstad och är mycket välbevarad. Dessutom byggdes ett bostadshus, ett uthus, en källare och ett dass. Bostadshuset tillverkades av snickerifabriken Bark & Warburg i Göteborg.