Högby stenkvarn

Kvarn av holländsk typ, uppförd kring 1800-talets mitt. Kvarnhuset är helt byggt av murad kalksten. Oftast var den här typen av kvarnar byggda av trä. Kvarnen är i tre våningar och har en vridbar tornhuv som är spånklädd. Runt första våningen löper en balkong. I bottenvåningen finns ett par stora portar, där  man kunde köra in med häst och vagn. Kvarnens interiör och fasta installationer är nästan helt intakta.