1024px-Högby_fyr_Öland
Högby fyr. Foto: T S Eriksson 2011, wikimedia commons, CC BY.

Högby fyr

Högby fyr och fyrvaktarbostad ritades av chefen för fyringenjörskontoret i Stockholm, Johan Höjer. Fyren byggdes 1897-98 i stålkonstruktion med s.k. Heidenstam-fackverk. Fyrvaktarbostaden uppfördes 1898 med två, idag ihopslagna, lägenheter, en för fyrmästaren och en för fyrvaktaren. I källarvåningen fanns lagerutrymmen för mat och redskap samt fotogen för fyrens drift. Huset är i nedre plan täckt med huggen granit från Blå Jungfrun och för övrigt med huggen kalksten.