Hammarsmedjan Orrefors

År 1726 fick Lars Johan Silfversparre privilegium att anlägga ett järnbruk på Orranäs säteris ägor. Järnbruket fick namnet Orrefors och omfattade då masugn, hammarsmedja och knippsmedja. Under senare delen av 1700-talet utökades bruket med en spiksmedja. Orrefors var i mitten av 1800-talet Kalmar läns största stångjärnverk. Trots att myrmalm fanns kring Orrefors var detta inte tillräckligt utan bergmalm importerades från Bergslagen.
Orrefors var ett modernt järnbruk med de senaste inom järntillverkningen såsom blåsmaskin, vällugn, rostugn och franche-comtéugn som var en täckt s. k. dubbel ugn. Under 1880-talet upphörde stångjärnstillverkningen vid Orrefors medan manufaktursmidet fortsatte ännu några år. Fram till år 1896 var det full drift i hammarsmedjan med sex mans arbetsstyrka. Därefter arbetade endast tre man tills järnhanteringen slutligen lades ned 1914. De allra sista åren innan hammarsmedjan helt upphörde med sin verksamhet gjorde man symboliskt en smälta om året för att bevara privilegiet från år 1726. Vid Göteborgsutställningen år 1923 ställdes maskiner tillhörande hammarsmedjan ut för att framvisa en bit svensk industrihistoria. År 1898 inriktade Orrefors bruk AB tillverkningen mot glasframställning vilket expanderade till nuvarande omfattning.