Stationsbyggnaden_vid_Fårhults_järnvägsstation
Stationshuset i Fårhult. Foto: Annalovisa, wikimedia commons, CC BY.

Fårhults f.d. station

Fårhults station uppfördes 1878-79 i samband med tillkomsten av järnvägssträckan Västervik-Hultsfred. Stationshuset är ritat av Hugo Hammarskjöld på Tuna gård som också gjort mönsterritningar till flertalet byggnader utmed smalspårets sträckning Västervik-Hultsfred. På tomten finns även avträde, ekonomibyggnad och jordkällare.

Smalspårjärnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik började byggas 1877. När SJ lade ned trafiken 1984-85 hade banan överlevt övriga smalspårsbanor med nästan femton år. 1987 återupptog ett privat bolag persontrafiken, men gick i konkurs 1992. Tack vare ett starkt ideellt engagemang har större delen av den forna banan nu räddats. Som helhet omfattas järnvägen av fyra beslut om byggnadsminnesmärkning av bansträckningar (totalt drygt 10 mil) och fyra beslut som speciellt rör stationsbyggnader och ett som rör en banvaktarstuga och deras närmaste omgivningar. Underhåll, turisttrafik och andra aktiviteter kring de delar av järnvägen som är räddade sköts för delen Hultsfred-Västervik av Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) och Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS) och för delen Hultsfred-Åseda av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik och Smalspåret i Hultsfred AB. Bandelen Virserum-Åseda är ännu inte byggnadsminnesmärkt och bandelen Åseda-Växjö, i Kronobergs län i sydväst, är riven.