Bruatorps kvarn

Väderkvarnen är en s. k. holländare. Den byggdes 1808 av dåvarande ägaren till Bruatorps gård, stadsbyggmästare N Nylander och var i bruk fram till 1904. I samband med att den på 1950-talet skänktes till Söderåkra hembygdsgille företogs en omfattande restaurering.