Apelkullens_banvaktarstuga
Apelkullens banvaktarstuga. Foto: Iia 2011, wikimedia commons, CC BY.

Apelkullens banvakatarstuga

Banvaktarbostället hör till smalspårsjärnvägen mellan Hultsfred och Västervik. Samtliga byggnader är bevarade och ger tillsammans en god bild av hur livet på ett av järnvägens boställen gestaltades. Husen förändrades något invändigt när banvaktarbostället omvandlades till fritidsbostad för SJ-anställda. Denna förändring speglar en annan viktig del i järnvägens historia; SJ:s personalpolitik och dess ansvar för de anställda både i arbetet och på fritiden.

Smalspårsjärnvägen Växjö-Hultsfred-Västervik började byggas 1877. När SJ lade ned trafiken 1984-85 hade banan överlevt övriga smalspårsbanor med nästan femton år. 1987 återupptog ett privat bolag persontrafiken, men gick i konkurs 1992. Tack vare ett starkt ideellt engagemang har större delen av den forna banan nu räddats. Som helhet omfattas järnvägen av fyra beslut om byggnadsminnesmärkning av bansträckningar (totalt drygt 10 mil) och fyra beslut som speciellt rör stationsbyggnader och ett som rör en banvaktarstuga och deras närmaste omgivningar. Underhåll, turisttrafik och andra aktiviteter kring de delar av järnvägen som är räddade sköts för delen Hultsfred-Västervik av Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) och Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS) och för delen Hultsfred-Åseda av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik och Smalspåret i Hultsfred AB. Bandelen Virserum-Åseda är ännu inte byggnadsminnesmärkt och bandelen Åseda-Växjö, i Kronobergs län i sydväst, är riven.