tandsticksfabriken
Foto: Bengt J.son Ljung, Länsstyrelsen Jönköpings län.

Tändsticksmuseet

Det nuvarande Tändsticksmuseet är inrymt i den första byggnaden i Sverige som användes för tändstickstillverkning. Den uppfördes 1848 av bröderna Johan Edvard och Carl Frans Lundström. Produktion av tändstickor pågick fram till 1882 och sedan 1948 har huset används som tändsticksmuseum. Byggnadens yttre är bevarad i ursprungligt skick.