Ädelfors-Stenmagasinet_i_,_Alseda_församling
Stenmagasinet i Ädelfors. Foto: Bernt Fransson, Lindås 2008, wikimedia commons, cc by.

Stenmagasinet i Ädelfors

Vid Emån öster om Vetlanda ligger resterna av Ädelfors bruk. Hit knöts en gång stora förhoppningar om utvinning av småländskt guld. Redan på 1580-talet var förekomsten av guld känd men utvinningen började först på 1740-talet. Utbytet var emellertid ganska klent och brytningen låg nere under 1800-talet för att återupptas under århundradets senare del. Stenmagasinet i Ädelfors har dock inget direkt samband med själva guldutvinningen. Det byggdes under de svåra nödåren 1868-69 som nödhjälpsarbete i samband med ett stenröjningsprojekt. Ett liknande magasin finns vid Ohs bruk. Byggnadens övre våningar användes som spannmålsmagasin. I bottenplanet var ett arkiv inrymt. Där fanns även utrymme för olja till maskinerna i de närbelägna gruvorna. Dessutom användes bottenvåningen som likbod.