Stenkars_kvarn
Foto: Bengt J.son Ljung, Länsstyrelsen Jönköpings län.

Stenkars kvarn

Byggnadsminnet Stenkars kvarn består av kvarn, med damm och vattenränna, samt en mjölnarbostad. Redan 1697 fanns en kvarn på platsen men nuvarande kvarn är från 1830-talet. Den är vattenhjulsdriven. På platsen har vattenkraften utnyttjats effektivt och här har även funnits ett filteri, en vadmals- och benstamp och en stickhyvel. Kvarnen representerar väl de små och vattendrivna hjulkvarnarna från tidigt 1800-tal.