Landsbro Borohhus
Borohus virkesmagasin i Landsbro. Foto: Bengt Ljung 2008, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Noaks ark, f.d. Borohus virkesmagasin

Virkeshanteringen, sågverksrörelsen och senare hustillverkningen i Landsbro har anor från 1896. År 1936 köptes dåvarande Borohus anläggning i Landsbro av HSB som inledde ett omfattande utvecklingsarbete. Från Borohus i Landsbro levererades under HSB:s första år främst hus i byggsats för självbyggeri. Borohus drevs i HSB:s regi fram till 1984 då den dåvarande VD:n tog över företaget tillsammans med delar av ledning och personal. Efter ett antal konkurser såldes lösa inventarier och lokaler på auktion 1994. Anlägggningen har senare tagits över av trävaruföretaget Landsbro Timber AB.